Bài toán trong đề thi đánh giá năng lực tư duy dành cho học sinh lớp 3-4 đã đích thực làm cho mọi người bự bị rối

Bài toán trong đề thi đánh giá năng lực tư duy dành cho học trò lớp 3-4 đã đích thực khiến nhiều người lớn bị rối trong việc xếp đặt, tính toán và đưa ra câu giải đáp.

Đề bài:

học sinh nhất thiết tranh lên bảng bằng nam châm. Biết mỗi bức tranh cần 4 cục nam châm gắn ở 4 góc. Và các bức tranh liền kề có thể xếp chồng phần rìa lên nhau sao cho một cục nam châm nhất thiết được cả hai bức tranh. Một tỉ dụ được cho như hình, 4 bức tranh cần 9 cục nam châm để nhất mực.

 

 

Hỏi với 10 bức tranh, học sinh cần chí ít bao nhiêu cục nam châm để cố định chúng?

 

 

Đáp án: 18 cục nam châm.

Với 10 bức tranh, ta có thể chia hai trường hợp như sau:

– Trường hợp 1: khăng khăng 10 bức tranh trên một hàng ngang (hoặc một hàng dọc). Như vậy có 11 cạnh cần khăng khăng và mỗi cạnh cần hai cục nam châm.

Suy ra, số nam châm cần dùng trong trường hợp này là 11 x 2 = 22 cục.

– Trường hợp 2: khăng khăng thành hai hàng, mỗi hàng 5 bức tranh hoặc 5 hàng, mỗi hàng hai bức tranh. Như vậy, có 6 cạnh cần nhất định, mỗi cạnh cần 3 cục nam châm.

 

 

Đề bài yêu cầu tính số nam châm cần dùng chí ít nên đáp án là 18 cục nam châm.Suy ra, số nam châm cần dùng trong trường hợp này là 6 x 3 = 18 cục.