Công tắc chọn cơ chế FD5302 đc kích hoạt và một điện trở EOL thích hợp với TT điều khiển chữa cháy

Công tắc chọn chế độ FD5302 được kích hoạt and một điện trở EOL phù hợp với TT tinh chỉnh chữa cháy UniPOS FS5200E. FD5302 có thể chấp nhận được sao lưu & bóc tách biệt cơ chế lựa chọn của trung tâm điều khiển và tinh chỉnh chữa cháy. Đường kết nối đc kiểm soát và điều hành cho một mạch ngắn and cho một cách biệt. sau thời điểm kích hoạt FD5302 sẽ sở hữu được những chọn lựa sau:Một công tắc chọn chính sách trong nhà được kích hoạt and một điện trở EOL tương thích với TT tinh chỉnh và điều khiển chữa cháy UniPOS FS5200E.

==>> Xem thêm : https://firestar.vn/ 

FD5302 được cho phép sao lưu và tách biệt cơ chế chọn lựa của trung tâm tinh chỉnh chữa cháy. Đường kết nối được kiểm soát điều hành cho 1 mạch ngắn & cho một đứt quãng. sau khi kích hoạt FD5302 sẽ sở hữu được những chọn lựa sauMột công tắc chọn chính sách trong nhà đc kích hoạt và một điện trở EOL thích hợp với TT tinh chỉnh chữa cháy UniPOS FS5200E. FD5302 cho phép sao lưu và bóc tách biệt cơ chế lựa chọn của trung tâm điều khiển chữa cháy. Đường kết nối được kiểm soát cho 1 mạch ngắn and cho một cách biệt. sau thời điểm kích hoạt FD5302 sẽ có được những chọn lựa sau :

Một công tắc chọn chính sách trong nhà đc kích hoạt & một điện trở EOL tương thích với TT tinh chỉnh chữa cháy UniPOS FS5200E. FD5302 có thể chấp nhận được sao lưu & bóc biệt chế độ chọn lựa của trung tâm điều khiển và tinh chỉnh chữa cháy. Đường kết nối đc kiểm soát điều hành cho một mạch ngắn and cho 1 cách biệt. sau thời điểm kích hoạt FD5302 sẽ có được các chọn lựa sau.

==>> Tham khảo: báo cháy hochikia firestar

– chính sách chữa cháy tự động/thủ công hoặc chỉ bằng tay.
– chính sách vô hiệu chữa cháy.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng