XUẤT HÓA ĐƠN NHƯNG CHƯA THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CÓ SAO KHÔNG?

TÌNH HUỐNG:

Doanh nghiệp nhà e chuyển đổi loại hình từ: DNTN sang CTY TNHH 1 thành viên ( MST và các thông tin khác không thay đổi, chỉ thay đổi tên công ty). Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ngày 28/12/2017 nhưng giấy hẹn nhận kết quả là ngày 02/01/2018. Do không biết ngày cấp trên ĐKKD nên ngày 28+29/12/2017 DN có xuất hóa đơn cho khách mà chưa làm thông báo phát hành hóa đơn cho công ty TNHH. 
Bên em làm như vậy có phạm luật không ạ? Nếu có thì giải quyết nào ạ?

Tham khảo: Rủi ro khi sử dụng hóa đơn trong trường hợp XNK

Trả lời:

 EUDBELIFE  xin chia sẻ với các Doanh nghiệp có tình huống trên như sau:

Để tìm ra cách giải quyết phù hợp với trường hợp của em. Chúng ta cần làm rõ:

I/ KHI NÀO DN ĐƯỢC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

Căn cứ tiết b khoản 1 Điều 6 Thông tư 39/2014/TT-BTC

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC  sửa đổi bổ sung tiết b khoản 1 Điều 6 Thông tư 39/2014/TT-BTC

Điều 6. Tạo hóa đơn tự in

  1. Đối tượng được tạo hóa đơn tự in…
  2. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng cuối điểm b khoản 1 Điều 6 như sau:

..“Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp”

Xem thêm: Hệ thống văn bản cập nhật

  • Như vậy, DN của em cần chờ “cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp”, DN của em mới được sử dụng hóa đơn. Việc sử dụng hóa đơn như vậy bị coi là bất hợp pháp đó em

II/ HẬU QUẢ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN CHƯA PHÁT HÀNH

Căn cư Điều 22. quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, trường hợp hóa đơn trên của Doanh nghiệp bị coi là trương hợp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp : “ hóa đơn bất hợp pháp là…. Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.”

Do vậy, hành vi này sẽ bị xử lý theo quy định tại

+ Khoản 2 Điều 10 Thông tư 10/2014/TT-BTC

+ Bổ sung sửa đổi tại Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC, cụ thế:

“ Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng:

  1. a) Trường hợp tổ chức, cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì tổ chức, cá nhân không bị xử phạt.
  2. b) Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.
  3. c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.

Trường hợp người bán có hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản này và đã chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định…”

III/ CÁCH XỬ LÝ

Căn cứ Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC về việc  Xử lý đối với hóa đơn đã lập sai”

  1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.
  2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.”

= > Vậy bên cạnh việc thực hiện đúng theo quy định (sử dụng hóa đơn sau khi cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp) thì DN cần lập Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập em nhé!

Xem thêm tại http://ngheketoan.com.vn/