xuất khẩu sang thị phần Myanmar, mặt hàng sắt thép tăng trưởng thấp

xuất đi sang Thị phần Myanamr 8 tháng đầu năm nay, sản phẩm sắt thép tăng thấp nhất, dù rằng giá Thép hộp 80 x 120  xuất đi and kim ngạch đều tăng khá.

 

 

Theo số liệu hoạch toán sơ bộ từ TCHQ VN, tính từ đầu xuân năm mới đến hết tháng 8/2017 toàn nước đã thu về từ Thị Trường Myanmar 405,9 triệu USD, chiếm 0,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 35,11% so với cùng kỳ năm kia.Trong rổ hàng hóa xuất khẩu sang thị trường này, phương tiện vận tải & phụ tùng là mặt hàng chủ lực, chiếm 2,1% tổng kim ngạch, đạt 43,4 triệu USD tăng 43,59%. mặt hàng đứng thứ hai về kim ngạch là sản phẩm từ sắt thép với kim ngạch đạt 37,9 triệu $, tăng 68,14% – đấy là mặt hàng có mức tăng cường nhất, kế đến là máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng với 24,8 triệu USD, giảm 12,04% so với cùng kỳ năm nhâm thìn.Không kể sản phẩm sản phẩm từ sắt thép đẩy mạnh, một trong những Thép tấm chống trượt 10ly  món đồ khác cũng có thể có gia tốc tăng khá như: hàng dệt may tăng 49,84%; kim loại thường khác và sản phẩm tăng 37,58%…đáng kể, ngoài những sản phẩm có mức độ tăng trưởng khá thì xuất khẩu sắt thép lại tăng trưởng thấp, dù rằng giá xuất đi sắt thép tăng 18,1%, đạt 636,1 USD/tấn, với lượng xuất 18,7 nghìn tấn, trị giá 11,9 triệu USD, giảm 13% về lượng, chỉ tăng 1,95% về trị giá so với cùng kỳ năm nhâm thìn.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng